Θεωρία και Θεσμοί της Διεθνούς Οργάνωσης

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθούν κριτικά οι θεωρητικές ερμηνείες του φαινομένου των διεθνών οργανισμών σε σχέση με τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος και να αξιολογηθούν οι πρακτικές συνέπειές τους, έτσι ώστε να κατανοηθεί η σημασία των σύνθετων εκείνων σχέσεων που συνδέονται με το ρόλο των διεθνών οργανισμών (διακυβερνητικοί και ΜΚΟ) στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση διεθνών προβλημάτων.

Το μάθημα δεν θα περιοριστεί σε μία θεωρητική μόνο προσέγγιση του φαινομένου των διεθνών οργανισμών, αλλά θα δοθεί επίσης στους φοιτητές και φοιτήτριες μία πιο μικροσκοπική εικόνα ορισμένων διεθνών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ΟΗΕ και στις ειδικευμένες οργανώσεις του, καθώς και σε ορισμένους περιφερειακούς οργανισμούς

Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 47