Πυρηνική Στρατηγική και πολιτική

Η πυρηνική ενέργεια στην άμυνα κατά και μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα.

Εξάμηνο: Χειμερινό Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 91