Δίκαιο της ένοπλης βίας

Διεθνές δίκαιο της ένοπλης βίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.

Εξάμηνο: Χειμερινό Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 86