Εθνικισμός και Διεθνισμός

Αναλυτική και μεθοδολογική προσέγγιση των κοινωνικών ρευμάτων του εθνικισμού και του διεθνισμού και της επιρροής τους στις διεθνής σχέσεις .

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα.

Εξάμηνο: Χειμερινό Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 81