Οργάνωση και Λειτουργία της επικοινωνίας μέσω δικτύων

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση τρόπων ανάλυσης των κοινωνικών επιπτώσεων της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού των δικτυακών τεχνολογιών από τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο έως το διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν τόσο τις μορφές άτυπης όσο και τις μορφές τυπικής κοινωνικής οργάνωσης, αλλά επιπλέον και τις μορφές οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης.

Οι πιο ουσιαστικές επιπτώσεις όμως των πρόσφατων εξελίξεων, που οδήγησαν στη δημιουργία διαδικτυακών μέσων και στη χρήση πολυμεσικών εργαλείων, αφορούν τις νέες επικοινωνιακές διαστάσεις των διαδικασιών κοινωνικής συγκρότησης και κοινωνικής μεταβολής.

Θα παρουσιασθούν και θα επεξηγηθούν οι κύριες κοινωνικοεπιστημονικές και τεχνολογικές έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση των σχετικών φαινομένων και κατόπιν θα δοθούν παραδείγματα και θα γίνουν πρακτικές ασκήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις πληροφορικής πέραν της ικανότητας χρήσης επεξεργαστή κειμένου και πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Εξάμηνο: Χειμερινό Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 79