Διοίκηση και πολιτική Εκπαίδευσης

Αντικείμενο των μαθημάτων είναι η μελέτη και ανάλυση των συστημάτων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των πρωτοβουλιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανελήφθησαν μετά την Μπολόνια. Περιλαμβάνεται επίσης και η οικονομία της εκπαίδευσης.

Εξάμηνο: Χειμερινο Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 72