Τα διοικητικά δικαστήρια

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει το γενικό περίγραμμα της οργάνωσης και της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης.

Εξάμηνο: Χειμερινο Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 70