Εισαγωγή στην διεθνή δικαιοσύνη

Οργάνωση της διεθνούς δικαιοσύνης από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα με έμφαση στον μηχανισμό της Κοινωνίας των Εθνών και την Ηνωμένων Εθνών.

Εξάμηνο: Χειμερινο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 56