Διεθνές Ευρωπαϊκό - ποινικό Δίκαιο

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διεθνοποίηση του ποινικού φαινομένου τόσο με την ίδρυση του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, όσο και με την θεσμοθέτηση ποινικών θεσμών κυρίως στο πλαίσιο του Γ΄ Πυλώνα της Ε.Ε.

Εξάμηνο: Χειμερινο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 54