Πολιτική Εκπαίδευσης

Αντικείμενο του μαθήματος και η πολιτική εκπαίδευση ως επί μέρους κοινωνική πολιτική.

Εξάμηνο: Χειμερινο Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 34