Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νομικές ρυθμίσεις και δημόσιες πολιτικές για το περιβάλλον και το χωροταξικό-πολεοδομικό σχεδιασμό. Η εξέλιξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οργανική και Λειτουργική Πόλη. Χρήσεις Γης. Ο ρόλος του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Η κακοποίηση του ελληνικού χώρου. Η μελλοντική διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πολιτικές και διοικητικές λειτουργίες της αυτοδιοίκησης. Πολιτικά κόμματα, αιρετοί και πολίτες. Αυτοδιοίκηση και δημόσιες πολιτικές. Πολιτικο-διοικητικές μεταρρυθμίσεις και αυτοδιοίκηση.

Εξάμηνο: 8o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 68