Νεότερη Πολιτική Σκέψη

Εμβάθυνση στα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη και την συγκρότηση της νεότερης πολιτικής σκέψης. Εισαγωγική αναφορά στις πολιτικές θεωρίες της μεσαιωνικής εποχής (Aκινάτης, Μαρσίλιος). O πολιτικός ουμανισμός της Αναγέννησης, ο φιλελευθερισμός, ο ριζοσπαστισμός και ο σοσιαλισμός. Έμφαση στην μελέτη των πρωτογενών πηγών και εργασίες των φοιτητών.

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 32