Ειδικά θέματα κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη

· Μετανάστευση

· Ρατσισμός

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 99