Κοινωνία και Πολιτική στη Μεταπολεμική Ελλάδα, 1949-2008

Το μάθημα αποτελεί προϊόν τού ομότιτλου ερευνητικού προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Πυθαγόρας Ι (ενίσχυση των ερευνητικών δικτύων στα Πανεπιστήμια), με επιστημονικούς υπεύθυνους τους καθηγητές Αντ. Λιάκο και Ηλ. Νικολακόπουλο. Στόχος του είναι να μελετηθούν συλλογικές συσσωματώσεις (σύλλογοι, οργανώσεις, ενώσεις, σύνδεσμοι, οργανισμοί, σωματεία, όμιλοι, κ.λπ.) οι οποίες συγκροτούνται και λειτουργούν μετά το τέλος τού εμφυλίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που παρεμβαίνουν στον δημόσιο διάλογο, σε ποικίλα πεδία (κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, κ.λπ.). Η θεματική ταξινόμηση και μελέτη του Λόγου που αρθρώνουν επιτρέπει να διαγνωσθούν κρίσιμες πλευρές τής κοινωνικοπολιτικής δυναμικής που αναπτύσσεται «από τα κάτω», σε άμεση συνάφεια με τους εμφανείς ή υπόρρητους μετασχηματισμούς στους οποίους υπόκειται η ελληνική κοινωνία (εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, αλλαγή τού τρόπου ζωής, μεταβολές στην παραγωγή, κ.λπ.).

Στο τρέχον εξάμηνο έχουν επιλεχθεί να παρουσιαστούν οργανώσεις οι οποίες σχετίζονται με: α) τον ακροδεξιό-εθνικιστικό-αντικομμουνιστικό κοινωνικοπολιτικό χώρο, β) τον επαγγελματικό-συνδικαλιστικό χώρο (οικοδόμοι), γ) τον χώρο τής οικονομίας και του ζητήματος της εγχώριας «οικονομικής ανάπτυξης» και δ) οργανώσεις οι οποίες αναφέρονται στους πολιτικούς πρόσφυγες και εξόριστους. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα από τη θεματική καταγραφή των ποικίλλων οργανώσεων, καθώς και των εντύπων που εκδίδουν την περίοδο αναφοράς, ενώ γενικότερος στόχος είναι να διαμορφωθούν οι γνωστικοί και πραγματολογικοί εκείνοι όροι που θα επιτρέψουν ή υποβοηθήσουν στο να διατυπωθούν ορισμένα γενικότερα ερμηνευτικά σχήματα σχετικά με την περίοδο. Το μάθημα θα έχει σεμιναριακή μορφή, με στόχο να παροτρύνει τους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν σε κάποιες πρώτες ερευνητικές αναζητήσεις.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 96