Η θεωρία του Χάους στις κοινωνικές επιστήμες

Σεμιναριακό μάθημα.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 95