Διεθνής Κοινωνία (Οργάνωση – διεθνές σύστημα)

Σύγχρονη οργάνωση της διεθνής κοινωνίας και ανάλυση του διεθνούς συστήματος της ΚτΕ και των Η.Ε.

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 94