Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, εξετάζονται κυρίως οι Συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι μηχανισμοί μεσολάβησης και διαιτησίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξαμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 74