Οικονομική της Ολοκλήρωσης και Διεθνής Συνεργασία

Γιατί υποχωρούν τα εθνικά οικονομικά σύνορα; Πώς εξηγείται η θεαματική αύξηση των (διεθνών) περιφερειακών συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης; Γιατί απαντώνται διαφορετικές μορφές (διεθνούς) περιφερειακής ολοκλήρωσης; Πώς εξηγούνται η διαμόρφωση και μεταρρύθμιση των διεθνών και περιφερειακών καθεστώτων συνεργασίας σε θέματα οικονομικής πολιτικής; Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών οικονομικών οργανισμών; Το μάθημα επιδιώκει να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, αλλά και σε άλλα παρεμφερή και, γι' αυτό το σκοπό, εξετάζει τόσο τις βασικές έννοιες και εξηγητικές προσεγγίσεις της οικονομικής θεωρίας και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, όσο και τη σύγχρονη εμπειρική πραγματικότητα.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 57