Ιστορία των Πολ. Ιδεών

Μεθοδολογική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση των πολιτικών ιδεών, ως περιεχόμενο του πολιτεύματος από την εμφάνιση της οργανωμένης κοινωνίας μέχρι σήμερα.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 43