Κράτος και Κοινωνία

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αρθρώνονται το κράτος και η κοινωνία. Το μάθημα κάνει λόγο για τις ιστορικές διαδικασίες με τις οποίες γεννήθηκε το νεότερο κράτος, η ειδική σφαίρα της κοινωνικής πραγματικότητας και για τη θέσπιση των ειδικών και αποκλειστικών δικαιοδοσιών του κράτους δικαίου. Τέλος γίνεται λόγος για τους μετασχηματισμούς που οριοθετούν τη δομή και το περιεχόμενο του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Οι θεματικές του μαθήματος είναι:

1. Εισαγωγή: Τα ερωτήματα του μαθήματος. Επικαιρότητα και αναγκαιότητα

2. Φιλελευθερισμός: Κράτος - Κοινωνία Οικονομία - Αγορά Πολιτική - Κράτος Κοινωνία - Ιδιωτική σφαίρα Δικαιώματα

3. Κοινωνικό κράτος Ιστορική καταγωγή

4. Κοινωνικό κράτος Οικονομική συγκρότηση Οικονομική κρίση

5. Κοινωνικό κράτος Ιδεολογία, ιδεολογήματα, αξίες Κοινωνικά δικαιώματα

6. Κοινωνικό κράτος Μηχανισμοί παρέμβασης

7. Περί ταξικότητας του κράτους

8. Δημοκρατία - Συναίνεση - Καπιταλισμός

9. Το κράτος πρόνοιας την εποχή της "παγκοσμιοποίησης"

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 40