Η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε.

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη δυναμική της επιχειρούμενης εναρμόνισης του ποινικού δικαίου στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και τη θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων για την εναρμόνιση στην απονομή της δικαιοσύνης στο πεδίο αυτό (π.χ. ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης κλπ.).

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 111