Η εναρμόνιση του ιδιωτικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε.

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη δυναμική της επιχειρούμενης εναρμόνισης του ιδιωτικού δικαίου στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και τη θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων για την εναρμόνιση στην απονομή της δικαιοσύνης στο πεδίο αυτό (π.χ. ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος – ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κλπ.).

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 110