Νέοι θεσμοί του Ιδιωτικού Δικαίου

Leasing - Factoring - Forfaiting – Franchising - Προστασία του καταναλωτή.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 108