Η Θρησκεία στο σύγχρονο κόσμο και οι διεθνείς εκκλησιαστικές σχέσεις

Η επιρροή της θρησκείας από τις αρχέγονες μέχρι τη σύχγρονη κοινωνία και η γενική θεωρία και μεθοδολογία των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων εκκλησιών του μονοθεϊστικού δόγματος.

Σεμιναριακό μάθημα.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 107