Η Λατινική Αμερική

Από την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου μέχρι την σημερινή εποχή.

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 103