Πληροφορική

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στον χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 102