Διοικητικό Δίκαιο

Bασικές έννοιες. Γένεση και ιστορική εξέλιξη των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Γενικές αρχές της διοικητικής δράσης. Δίκαιο διοικητικών πράξεων - Δίκαιο διοικητικών συμβάσεων (Γενικές αρχές - Kώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Aστική ευθύνη του Δημοσίου. Διοικητική Oργάνωση: συστήματα, κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, τοπική και καθ' ύλην αυτοδιοίκηση.

Εξάμηνο: 5o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 63