Συνταγματικό Δίκαιο

Το μάθημα αποσκοπεί στην κριτική παρουσίαση και προσέγγιση των συνταγματικών θεσμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνικοπολιτική διάστασή τους. Επίσης επιχειρείται η ανάδειξη της επιρροής που ασκούν οι Καταστατικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στην πολιτεία και τους θεσμούς της.

Ειδικότερα, αντικείμενο του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου είναι: Η οργάνωση και η λειτουργία της πολιτείας. Το εκλογικό σώμα. Οι συνταγματικές αρχές που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του. Η Βουλή. Η οργάνωση και λειτουργία της. Οι αρμοδιότητες και η νομικοπολιτική θέση της. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκλογή του. Οι αρμοδιότητες και η νομικοπολιτική θέση του. Η κυβέρνηση. Η οργάνωση και λειτουργία της. Η νομικοπολιτική θέση της. Η δικαιοσύνη. Η οργάνωση και η λειτουργία της.

Εξάμηνο: 5o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 62