Εξωτερική Πολιτική

Εξετάζονται οι γενικές αρχές, οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική των κρατών στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον.

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 24