Στοιχεία δικαίου IV. Οικονομικό Δίκαιο

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση του δικαίου του ανταγωνισμού εν ευρεία έννοια, που αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της σύγχρονης οικονομίας της αγοράς.

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 22