Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ

Το μάθημα στοχεύει να εμβαθύνει στα ιστορικά ζητήματα που σφραγίζουν την πορεία της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου τον 20ό αιώνα (χωρίς να αποκλείεται η αναδρομή σε προγενέστερους αιώνες). Κάθε χρόνο επιλέγεται ορισμένη θεματική και η αντίστοιχη βιβλιογραφία. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 το θέμα θα είναι περιφερειακές ένοπλες συγκρούσεις μετά την κατάρρευση του διπολικού συστήματος.

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 21