Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να επεκτείνει την πρώτη επαφή των φοιτητών με τα βασικά πεδία και τα κύρια αναλυτικά εργαλεία της πολιτικής επιστήμης, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αναπτύξει τον θεωρητικό προβληματισμό γύρω από αυτά αλλά και την συγκεκριμένη κληρονομιά που μας κληροδότησε η διαμόρφωση της νεωτερικότητας.Οι θεματικές του μαθήματος είναι:

· Αντικείμενο και μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης.

· Διαφωτισμός και η γέννηση των κοινωνικών επιστημών. Πολιτική φιλοσοφία: Το παρελθόν και το μέλλον (;) της πολιτικής επιστήμης.

· Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες συγκρότησης του σύγχρονου κράτους.

· Το φιλελεύθερο κράτος.

· Το κοινωνικό κράτος.

· Το πολιτικό σύστημα.

· Λειτουργισμός.

· Πολιτισμικές διαστάσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

· Πολιτική συμπεριφορά και πολιτική συμμετοχή.

· Εμείς και οι άλλοι. Πολιτισμοί σε αντιπαράθεση;

Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 18