Στοιχεία Δικαίου ΙΙΙ: ποινικό δίκαιο

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση του κυρωτικού φαινομένου, διαχρονικά και σε ελληνικό επίπεδο, μέσα από την διαγραμματική θεώρηση του σύγχρονου ελληνικού ποινικού δικαίου και των αρχών που το διέπουν.

Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 13