Πολιτική Οικονομία Ι (Μακροθεωρία και Πολιτική)

Το μάθημα αποσκοπεί στην κριτική παρουσίαση και προσέγγιση των Συνταγματικών Θεσμών. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως στις βασικές έννοιες και αρχές του ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου. Η διδασκαλία είναι 4 ώρες εβδομαδιαίως (3 ώρες θεωρία και 1 ώρα φροντιστήριο). Θα μοιραστούν στους φοιτητές προαιρετικές εργασίες.

Ύλη του Μαθήματος:

Το δίκαιο. Το δημόσιο δίκαιο. Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Διοικητικό Δίκαιο. Έννοια Κράτους. Σύνταγμα και Συνταγματικό Δίκαιο. Η δομή του Ελληνικού Συντάγματος. Συνταγματικό Δίκαιο των Δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο των Κρατικών Λειτουργιών. Τα στοιχεία της πολιτείας. Η ερμηνεία του πολιτειακού φαινομένου. Το πολίτευμα. Η μορφολογία των πολιτευμάτων. To πολίτευμα της Ελλάδος. Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος: Η δημοκρατική αρχή. Άμεση, έμμεση και συμμετοχική δημοκρατία. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η αρχή της «προεδρευόμενης» δημοκρατίας. Η αρχή του πολυκομματισμού. Η έννοια της εξουσίας-λειτουργίας. Οι κρατικές λειτουργίες. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Η διασταύρωση των λειτουργιών. Η αρχή του Κράτους Δικαίου. Η αρχή του Κοινωνικού Κράτους. Πολιτειακά όργανα: Το εκλογικό σώμα. Η Βουλή. Η νομοθεσία και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση. Η Διοίκηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Ανεξάρτητες Αρχές. Τα Δικαστήρια. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Το εθνικό Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο. Η αναθεώρηση του Συντάγματος. Οι τρεις συνταγματικές Αναθεωρήσεις στην μεταπολίτευση. Οι συζητούμενες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Το «οικονομικό» Σύνταγμα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ειδικότερα τα πολιτικά δικαιώματα. Δημοκρατία και ΜΜΕ. Η ψήφος και οι αρχές της. Οι εκλογές. Τα δημοψηφίσματα. Οι δημοσκοπήσεις. Το εκλογικό σύστημα.

Εξάμηνο: 2ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 10

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

"Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου"
Συγγραφέας:Χ. Χρυσανθάκης
Εκδοτικός Οίκος:Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης:2007

"Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο"
Συγγραφέας:Φ. Σπυρόπουλος
Εκδοτικός Οίκος:Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα
Έτος έκδοσης:2006