Στοιχεία Δικαίου Ι (γενικές αρχές του δικαίου)

Έννοια-διακρίσεις, πηγές δικαίου, ορισμός, δικαιολογητικός λόγος, το δίκαιο ως νομικό, πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο, δίκαιο και ηθική, θετικό και φυσικό δίκαιο, βασικές έννοιες ιδιωτικού, δημοσίου και διεθνούς δικαίου δικαίου.

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο
Προτεινόμενα Συγγράμματα:

"Εισαγωγή στο δίκαιο και στο αστικό δίκαιο"
Συγγραφέας:Κωνσταντίνος Δ. Παναγόπουλος
Εκδοτικός Οίκος:Π. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:1999
Τόπος Έκδοσης:Αθήνα

"Justi atque injusti scientia. Μία εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου."
Συγγραφέας:Παύλος Κ. Σούρλας
Εκδοτικός Οίκος:Αντ. Σάκκουλας
Έτος Έκδοσης:2002
Τόπος Έκδοσης:Αθήνα-Κομοτηνή