Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι

Το μάθημα καλύπτει τον 20ό αιώνα, από τις παραμονές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου έως την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης (1914-1991). Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας εξετάζονται οι βαθείς μετασχηματισμοί που επέφεραν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες οι επαναστάσεις του 19ου αιώνα και η συγκρότηση εθνικών κρατών, όπως και οι ιδεολογικές παράμετροι των εθνικών και διακρατικών αντιθέσεων. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στις επιπτώσεις των δύο παγκοσμίων πολέμων στην Ευρώπη, στην οικονομική και κοινωνική κρίση του μεσοπολέμου που τροφοδότησε ολοκληρωτικά καθεστώτα και ακραία ιδεολογικά κινήματα, στην ανάδυση της ιδέας της Ευρώπης, που σφράγισε την πορεία της και κατά την ψυχροπολεμική διαίρεσή της, και στη μεταπολεμική εξέλιξη των επιμέρους ευρωπαϊκών κρατών. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ιστορίας μελετώνται οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής επέκτασης και των παγκόσμιων συρράξεων στον υπόλοιπο κόσμο, η εμφάνιση σημαντικών εξω-ευρωπαϊκών δυνάμεων στο διεθνές στερέωμα (ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία κ.ά.), η πολιτική και οικονομική μετάβαση των πρώην αποικιών στη συγκρότηση ανεξάρτητων κρατών μετά το 1945, οι πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του ψυχρού πολέμου και η διαμόρφωση του Τρίτου Κόσμου.

Εξάμηνο: 1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 3

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

"Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου"
Συγγραφέας:Χατζηβασιλείου, Ε.
Εκδοτικός Οίκος:Πατάκης
Έτος έκδοσης:2001

"Η Ευρώπη του ψυχρού πολέμου, 1945-1991, Πολιτική Ιστορία"
Συγγραφέας:Υoung J.
Εκδοτικός Οίκος:Πατάκης
Έτος Έκδοσης:2002