Λάκη Σμαρώ

Ιδιότητα:Διοικητική Υπάλληλος

Γραμματεία:Γραμματεία Τμήματος

Τηλέφωνο Γραφείου:2531039960

Φαξ ή 2ο Τήλ.: 2531039961

Email: slaki@kom.duth.gr