ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές που ενδιαφέρονταιι για χορήγηση πιστοποιητικών από τη γραμματεία . ότι θα μπορουν να λαμβάνουν τα πιστοποιητικά, κατόπιν ηλεκτρονικης αιτήσεώς τους.(μέσω unistudent με τον κωδικό τους).

Από τη Γραμματεία


13-09-2013 (slaki)