ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
Όσοι απο τους φοιτητές θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν κατά τη διάρκεια των εξεταζομένων μαθημάτων την αστυνομική ταυτότητα και το πάσο τους.Διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Από τη Γραμματεία


28-08-2013 (slaki)