ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος θα είναι κλειστή έως 16-08-2013. Επίσης από 19/08 έως 23/8 το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών θα είναι κλειστό για όλες τις Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας λόγω εργασιών.


01-08-2013 (slaki)