ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Διευκρινίζεται στους φοιτητές ότι όσα μαθήματα εκ του προγράμματος σπουδών δεν αναφέρονται καθόλου στο πρόγραμμα της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου είναι αυτά που ορίστηκαν από τους διδάσκοντες ότι αξιολογούνται αποκλειστικά με απαλλακτικές εργασίες χωρίς απαιτούμενο χρόνο κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου για την παρουσίαση ή προφορική εξέτασή τους. Για τα μαθήματα αυτά ισχύουν οι ημερομηνίες υποβολής εργασιών που έχουν θέσει οι διδάσκοντες με ανακοινώσεις τους και κατόπιν συνεννοήσεων μαζί σας.Από τη Γραμματεία


29-07-2013 (slaki)