Τομείς - Εργαστήρια

Με βάση την εκπαιδευτική φιλοσοφίατου  το Τμήμα θα οργανωθεί μελλοντικά, μετά την αυτοδυναμία του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε τέσσερις τομείς:


1. Τομέας Πολιτικής Επιστήμης


2. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών


3. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης


4. Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 

Η οργάνωση του Τμήματος συμπληρώνεται με την σύσταση τεσσάρων ερευνητικών ινστιτούτων, που στηρίζουν την εφαρμοσμένη έρευνα, στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος:


- Εργαστήριο Πολιτικής θεωρίας και ανάλυσης


- Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής


- Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών


- Εργαστήριο περιβάλλοντος και φυσικών πόρων


Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το Τμήμα ανταποκρινόμενο στις εκπαιδευτικές ανάγκες μιας κομβικής, στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη, περιφέρειας θα οργανώσει πάνω σε σύγχρονες βάσεις μια επιστημονική και εκπαιδευτική κατεύθυνση Δικαίου (εσωτερικού, διεθνούς και ιδιαίτερα κοινοτικού) και Πολιτικών του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που συνδέεται άρρηκτά με τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προοπτικές της Θράκης, ως κόμβου μεταξύ Βαλκανίων, Μεσογείου, Καυκάσου και των εκεί περικλειστών θαλασσών και
εγγύς και Μέσης Ανατολής.